Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی مدیریت ::
شرح وظایف::
معرفی مدیر::
اطلاعات پروژه های عمرانی ::
تصاویر پروژه ها::
مشخصات کارکنان::
سایتهای مرتبط::
تماس با ما::
اخبار و رویدادها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: اطلاعات پروژه های عمرانی ::
گزارش پروژه‌های حوزه سلامت استان  زنجان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی  زنجان (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
شرح پروژه تعداد تخت کل زیربنا
(مترمربع)
تاریخ شروع تاریخ بهره برداری درصد انجام شده  تعداد طبقات وضعیت تجهیز کاربری خدمات تخصصی وضعیت پروژه
(در دست اجرا - خاتمه یافته)
پروژه های درمانی
 طرح های بیمارستانی                  
تجهیز مرکز آموزشی و درمانی ۲۲۰ تختخوابی الغدیر ابهر  ۲۳۵ ۱۷,۴۸۴ ۱۳۸۷ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۵ شده درمانی بهره برداری
احداث  بخش MRI مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی  ---- ۳۳۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده درمانی  بهره برداری
احداث بخش MRI  مرکز آموزشی و درمانی الغدیر ابهر  ---- ۱۷۰ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده درمانی  بهره برداری
احداث بخش سی تی اسکن مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر زنجان ---- ۱۰۰ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۱ شده درمانی  بهره برداری
تکمیل ساختمان مرکز تشخیصی درمانی رجبعلی مقدم  ۱۲۰ ۶,۴۴۵ ۱۳۹۰ --- ۶۰% ۵ نشده درمانی  در دست اجرا
احداث بخش سوختگی مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی ۳۶ ۶,۳۰۰ ۱۳۹۰ --- ۸۵% ۵ نشده درمانی در دست اجرا
احداث بخش آنکولوژی مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر زنجان  ۱۴۴ ۶,۴۰۸ ۱۳۹۶ --- ۸۵% ۴ نشده درمانی  در دست اجرا
احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده  ۲۲۰ ۲۴,۲۰۰ ۱۳۹۷ --- ۲۵% ۸ نشده درمانی در دست اجرا
 پروژه احداث و بهسازی بلوک های زایمانی                  
بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی بیمارستان امیرالمومنین خدابنده ۹ ۷۵۰ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی بیمارستان شهدای طارم ۳ ۲۵۹ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ۸ ۷۶۰ ۱۳۹۴ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی بیمارستان آیت اله موسوی (ره) ۱۴ ۱,۳۰۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی بیمارستان رازی ماهنشان ۳ ۳۲۷ ۱۳۹۴ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی بیمارستان ایثار ایجرود ۳ ۲۹۷ ۱۳۹۴ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی بیمارستان امدادی ابهر ۳ ۲۲۴ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی بیمارستان بوعلی سینای خرمدره ۳ ۳۵۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
پروژه مراکز تشخیص و درمان سرطان                  
مرکز تشخیصی درمانی سرطان بیمارستان حضرت ولیعصر    ۶۲۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
مرکز تشخیصی درمانی سرطان بیمارستان امدادی ابهر  ۶ ۱,۰۱۱ ۱۳۹۵ ۱۴۰۰ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
احداث و تجهیز بخش رادیوتراپی بیمارستان ولیعصر    ۴۶۲ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
پروژه کلینیک های ویژه                  
کلینیک ویژه زنجان   ۵,۳۰۰ ۱۳۹۴ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۵ شده درمانی بهره برداری 
کلینیک ویژه خرمدره    ۸۰۰ ۱۳۹۴ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۲ شده درمانی  بهره برداری 
کلینیک ویژه خدابنده   ۱,۹۰۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۸ ۹۷% ۳ نشده درمانی در درست اجرا
کلینیک ویژه ابهر    ۲,۶۰۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۸ ۹۰% ۳ نشده درمانی در درست اجرا
پروژه اورژانس                  
اورژانس بیمارستان خدابنده  ۸ ۱,۱۲۰ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
اورژانس بیمارستان ولیعصر ( عج اله )  ۱۳ ۱,۷۶۸ ۱۳۹۴ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده درمانی  بهره برداری
الحاقی اورژانس بیمارستان بوعلی سینای خرمدره  ۶ ۴۲۰ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده درمانی  بهره برداری
اورژانس بیمارستان آیت اله موسوی  ۲۲ ۲,۵۶۷ ۱۳۹۴ ۱۳۹۸ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
اورژانس بیمارستان امدادی ابهر  ۱۵ ۱,۱۱۲ ۱۳۹۴ ۱۴۰۰ ۱۰۰% ۱ شده درمانی  بهره برداری
اورژانس بیمارستان شهید بهشتی  ۱۵ ۵۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۸ ۱۰۰% ۱ شده درمانی  بهره برداری
بخش های ویژه                  
بخش ICU                  
گسترش بخش ICU بیمارستان ولیعصر  ۱۲ ۶۸۴ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
گسترش بخش ICU بیمارستان موسوی ۸ ۱,۵۱۹ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
گسترش بخش ICU بیمارستان خدابنده ۲ ۲۰۱ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
گسترش بخش ICU بیمارستان امدادی ابهر  ۲ ۳۵۱ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
احداث بخش Icu  بیمارستان بوعلی سینای خرمدره  ۹ ۴۲۰ ۱۳۹۶ ۱۴۰۰ ۹۷% ۱ نشده  درمانی بهره برداری
بخش NICU                  
گسترش بخش NICU بیمارستان موسوی ۱۲ ۸۷۶ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
گسترش بخش NICU بیمارستان خدابنده ۶ ۲۱۸ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
بخش PICU                  
گسترش بخش PICU بیمارستان موسوی ۳ ۹۳۶ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده درمانی بهره برداری
پایگاه های اورژانس                  
پایگاه فوریتهای پزشکی پونک  --- ۱۲۱ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۰۰% ۱ شده فوریتهای پزشکی بهره برداری
پایگاه فوریتهای پزشکی ارمغانخانه --- ۱۲۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۱ شده فوریتهای پزشکی بهره برداری
پایگاه فوریتهای پزشکی سهند  --- ۱۲۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۱ شده فوریتهای پزشکی بهره برداری
پایگاه فوریتهای پزشکی تهم --- ۱۲۱ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده فوریتهای پزشکی بهره برداری
پایگاه فوریتهای پزشکی شماره ۶  --- ۱۲۱ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده فوریتهای پزشکی بهره برداری
پایگاه فوریتهای پزشکی شهری خرمدره --- ۱۰۲ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده فوریتهای پزشکی بهره برداری
پایگاه فوریتهای پزشکی نوربهار --- ۱۲۱ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده فوریتهای پزشکی بهره برداری
پایگاه فوریتهای پزشکی حصار  --- ۱۲۱ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده فوریتهای پزشکی بهره برداری
پروژه های آموزشی و کمک آموزشی
پروژه های آموزشی                  
دانشکده دندانپزشکی  --- ۱۲,۳۰۰ ۱۳۸۸ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۴ شده آموزشی بهره برداری
دانشکده پرستاری و بهداشت زنجان  --- ۱۶,۰۰۰ ۱۳۹۷ --- ۱۵% ۴ نشده آموزشی در دست اجرا
ساختمان پژوهشی دانشکده داروسازی  --- ۱,۱۰۰ ۱۳۹۲ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۲ شده آموزشی بهره برداری
پروژه های کمک آموزشی                  
کتابخانه مرکزی  --- ۳,۰۶۳ ۱۳۹۰ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۲ شده کمک آموزشی بهره برداری 
 پایلوت دارویی (تغییر کاربری به مرکز آزمون و سالن واکسیناسیون)  --- ۳,۸۷۸ ۱۳۹۲ ۱۳۹۸ ۱۰۰% ۱ نشده کمک آموزشی بهره برداری 
پروژه های اداری                  
ساختمان اداری معاونت غذا و دارو  --- ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷ --- ۳۰% ۳ شده اداری در دست اجرا
تغییر کاربری ساختمان خوابگاه دانشجویی  به اداری --- ۵,۴۰۰ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۰۰%   شده اداری بهره برداری 
پروژه های مسکن متخصصین                  
۵ واحد مسکن پزشکان متخصصین ابهر  --- ۴۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۲ شده رفاهی بهره برداری
۳ واحد مسکن پزشکان متخصصین طارم --- ۲۷۰ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده رفاهی بهره برداری
۶ واحد مسکن پزشکان متخصصین خدابنده --- ۵۹۲ ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۲ شده رفاهی بهره برداری
۴ واحد مسکن پزشکان متخصصین ایجرود  --- ۴۰۸ ۱۳۹۲ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۲ شده رفاهی بهره برداری
۲ واحد مسکن پزشکان متخصصین ماهنشان --- ۱۸۴ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده رفاهی بهره برداری
پروژه های اقامتگاه پزشک متخصص                  
 پانسیون پزشکان بیمارستان آیت اله موسوی   ۸۴۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده رفاهی بهره برداری
پروژه های رفاهی                  
سلف سرویس مرکزی   ۴,۴۳۲ ۱۳۹۵ ۱۳۹۸ ۴۵% ۲ نشده رفاهی در دست اجرا
پروژه های بهداشتی
پروژه های خانه های بهداشت                  
خانه بهداشت  دو اسب --- ۸۵ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت  ده بهار --- ۸۵ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت رضا آباد --- ۸۵ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت دره لیک  --- ۸۵ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت  قره چریان --- ۸۵ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت آقبلاغ --- ۸۵ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت  چاپوق  --- ۸۵ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت جوقین شماره (۲) --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت خانقاه --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قره سعید  --- ۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قمچقای --- ۹۵.۵ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت پیرمرزبان --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت دلایر سفلی --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت دوتپه سفلی شماره ۲ --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قره محمد(کره چال) --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت انجلین --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت پایین کوه --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت دیزج آباد ۲  --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت رجعین --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت سهرین --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت سهله --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قارلوق --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت کاوند --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت کناوند --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت گل بلاغی --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت الزین --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قارقلی چم --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ولیس --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قره داش --- ۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت نصرت  آباد --- ۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت حصار --- ۷۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت محمد آباد --- ۷۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت استرود --- ۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت گل تپه --- ۱۲۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت حسین آباد --- ۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت آبی سفلی --- ۷۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت دوتپه سفلی شماره ۱ --- ۱۲۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت خوش --- ۷۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت صالح آباد --- ۷۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قیا سکندی --- ۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قلعه جوق --- ۷۵ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قوشه کند --- ۷۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت کوچ تپه --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت شهید چمنی --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت پرچین --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت مهر آباد --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت دهشیر علیا  --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت گلهرود --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت تهم --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ینگجه --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت چایر لو --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت آزاد سفلی --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت دیزج آباد ۱ --- ۱۲۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت آقکند --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت اژدهاتو --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت چورزق --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ریحان --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت سلطان آباد --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت سهرین ۱ --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ملک باغی --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت اسفناج --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت تیکمه داش  --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت کزبر --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قره تپه --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت سرخه دیزج --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت یوسف آباد --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت خیرآباد --- ۱۲۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت کاکاآباد --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت سنبل آباد --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قره بلاغ --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ساریجالو --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت گوزلدره سفلی --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ویک --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ویر --- ۱۲۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت خرمدرق --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قیاسیه --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت پاوه رود --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت تسکین سفلی --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت هندی کندی --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت تشویر --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت هارون آباد  --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت سیاه و رود --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ونی سر --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت استاکل --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ایچ --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت جزلا --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت زهترآباد --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت گیلانکشه --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت گیلوان --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت انذر --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت خرم آباد کهریز --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قانقلی سفلی --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت هزارود --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت شیت --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت الوند --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت شهرک --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت نکتو --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ایچ --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت تله گرد --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت اوچ تپه --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت خانجین --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ینگی کند جامع السرا --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ارهان --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت الگزیر --- ۱۲۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ازناب --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت امیر بستاق --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت فنوش آباد --- ۱۲۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت عباس آباد سفلی --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت توده بین --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قروه --- ۱۲۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت نورین  --- ۱۲۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت زره باش --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت کبودچشمه --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ایوانک --- ۷۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت کینه ورس --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت میموندره --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت علم کندی --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت پری --- ۱۲۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت خیر آباد --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت کهریزبیک --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قاضی کندی --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت سهندعلیا --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ایلی بلاغ --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قره گل --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت ایالو --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت قره درق --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت آقکند --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت سریک --- ۹۶ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت خمارک  --- ۷۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
خانه بهداشت محمود آباد --- ۱۲۷ ۱۳۹۷ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پروژه مراکز جامع سلامت شهری                  
مرکز سلامت شماره ۵ زنجان- سرچشمه --- ۱,۰۵۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۳ شده بهداشتی بهره برداری
 مرکز سلامت شماره ۶ زنجان - اسلام آباد  --- ۴۸۶ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز سلامت شماره ۴ خرمدره - جانبازان --- ۴۸۶ ۱۳۹۲ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز سلامت شماره ۵ ابهر - شهرک عسلک  --- ۴۸۸ ۱۳۹۲ ۱۳۹۴ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز سلامت شماره ۳ خرمدره - حنیفه لو --- ۴۸۶ ۱۳۹۳ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز سلامت شماره ۵ خرمدره - کلانتری --- ۴۸۶ ۱۳۹۳ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱ خدابنده --- ۴۸۶ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۳ خدابنده --- ۴۸۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری زرین رود  --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ۱۴۰۰ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری گرماب --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ۱۴۰۰ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری سجاس --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ۱۴۰۰ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱ زنجان --- ۱,۲۹۶ ۱۳۹۶ ---- ۷۰% ۴ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۳ زنجان  --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ---- ۲۵% ۳ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۴(دباغ لر) زنجان --- ۹۰۰ ۱۳۹۷ ---- ۱۰۰% ۴ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۷ زنجان --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ---- ۶۰% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۸ زنجان --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ---- ۲۵% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۹ زنجان --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ---- ۱۵% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱۰(بی سیم) زنجان --- ۴۸۲ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱۱(پونک) زنجان --- ۸۰۷ ۱۳۹۷ ---- ۲% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱۴ زنجان --- ۵۵۷ ۱۳۹۷ ---- ۲۰% ۳ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱۶(شهرک غرب) زنجان --- ۴۸۶ ۱۳۹۲ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱۷(امیر کبیر) زنجان --- ۴۸۶ ۱۳۹۲ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱۸(گلشهر) زنجان --- ۴۸۶ ۱۳۹۲ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱۹(نانوایان) زنجان --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲۱(الهیه) زنجان --- ۵۵۷ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲۲(نصر/آزادگان) زنجان --- ۵۹۵ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲۳ زنجان --- ۵۹۵ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
 مرکز خدمات جامع سلامت شهری نیک پی --- ۵۵۷ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری چورزق --- ۱,۰۰۰ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری اب بر  --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱  خرمدره --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ---- ۵۰% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری حلب --- ۷۳۸ ۱۳۸۸ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۳ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۱ اعلایی ابهر  --- ۴۸۸ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره۳ ابهر  --- ۵۵۷ ۱۳۹۶ ---- ۵۰% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری دندی  --- ۱,۳۶۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۳ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری ماهنشان  --- ۶۰۰ ۱۳۹۷ ۱۴۰۰ ۱۰۰% ۱ نشده بهداشتی آماده بهره برداری
پروژه مراکز جامع سلامت روستایی ---                
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی الگزیر  --- ۵۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی  ارمغانخانه --- ۱,۲۵۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی قره بلاغ --- ۵۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی توزلو --- ۵۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی حسام آباد --- ۵۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی زرند --- ۵۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی یامچی  --- ۵۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی انذر  --- ۵۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی دستجرده  --- ۵۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی محمود آباد شماره ۲ --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اندآباد --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ۱۳۹۹ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قره بوطه --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی میرجان --- ۵۰۰ ۱۳۹۵ ---- ۷۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تشویر --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ---- ۴۵% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی درام --- ۵۲۸ ۱۳۹۷ ۱۴۰۰ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه حسینیه --- ۴۲۰ ۱۳۹۲ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اغولبیک سفلی  --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ---- ۶۰% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی هلیل آباد --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ---- ۶۰% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پری --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ---- ۴۵% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دوزکند --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سهند --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قره ناس --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ۱۳۹۹ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه جوق --- ۵۲۸ ۱۳۹۶ ---- ۸۵% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پروژه پایگاه های سلامت ---                
پایگاه سلامت  غیر ضمیمه مرکز شماره ۱ -پشت بیمارستان  --- ۱۱۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت  غیر ضمیمه مرکز شماره ۳ - محمدیه  --- ۱۱۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شهری سجاس  --- ۲۵۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شهری  گرماب --- ۲۵۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شهری سهرورد --- ۲۵۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شهری زرین رود  --- ۲۵۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شماره۲   مرکز شماره ۲ - شهرک شهدا  --- ۲۸۸ ۱۳۹۶ ---- ۲۵% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پایگاه سلامت شماره ۲  مرکز شماره ۶(صفر آباد) --- ۲۸۸ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شماره  ۳ مرکز شماره ۶ --- ۲۵۰ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پایگاه سلامت شماره   ۴مرکز شماره۶ --- ۲۵۰ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پایگاه سلامت شماره  ۲ مرکز شماره ۱۰(بیسیم) --- ۲۵۳ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پایگاه سلامت شماره  ۳ مرکز شماره ۱۰ --- ۲۵۰ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پایگاه سلامت شماره  ۲ مرکز شماره ۱۱(پونک) --- ۲۵۰ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پایگاه سلامت شماره ۲  مرکز شماره ۱۵ --- ۲۵۰ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پایگاه سلامت شماره ۲  مرکز شماره ۱۸ گلشهر کاظمیه --- ۳۱۸ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پایگاه سلامت شماره ۲  مرکز شماره ۲۱ --- ۲۵۰ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پایگاه سلامت شماره ۲  مرکز شماره ۲۳ --- ۲۵۰ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پایگاه سلامت غیر ضمیمه شماره۳ مرکز سلطانیه --- ۲۵۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت آب بر --- ۲۵۰ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت  غیر ضمیمه مرکز شماره ۱(گلدشت) شهرک قدس --- ۱۱۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت  غیر ضمیمه مرکز شماره ۲(هادیلو) --- ۲۷۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت  غیر ضمیمه مرکز شماره ۵(حبیب کلانتری) -کلانتری --- ۱۱۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت مرکز شماره ۴(احمد جلیلی)- وصال --- ۱۱۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شهری شماره ۳ حنیفه لو --- ۲۷۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت مرکز  ۱۷ شهریور  --- ۱۱۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شماره ۲مرکز  شناط --- ۱۱۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شماره ۳ مرکز  شناط
پایگاه داخل بیمارستان امدادی ابهر 
--- ۱۱۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شهری هیدج/غیرضمیمه( شماره۲) --- ۱۱۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت شهری صائین قلعه/غیرضمیمه ( شماره۲) --- ۱۱۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پایگاه سلامت ماهنشان  --- ۲۵۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پروژه آموزشگاه های بهورزی                  
مرکز آموزش بهورزی الزهرا  ---- ۷۳۰ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۲ شده بهداشتی بهره برداری
خوابگاه بهورزی خدابنده ---- ۳۷۸ ۱۳۹۶ ---- ۷۰% ۳ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز آموزش بهورزی و خوابگاه بهورزی زنجان ---- ۱,۴۹۶ ۱۳۹۸ ---- ۲% ۳ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز آموش بهورزی ابهر ---- ۱,۱۲۰ ۱۳۹۶ ۱۴۰۰ ۱۰۰% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز آموزش بهورزی فجر ماهنشان ---- ۱,۰۰۰ ۱۳۹۷ ۱۴۰۰ ۱۰۰% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پروژه ستاد‌های شبکه و مرکز بهداشت شهرستان                  
ستاد شبکه خدابنده  ---- ۳,۱۱۵ ۱۳۹۷ --- ۳۵% ۴ نشده بهداشتی  در دست اجرا
ستاد شبکه شماره ۲ زنجان ---- ۲,۲۸۵ ۱۳۹۸ --- ۲% ۳ نشده بهداشتی  در دست اجرا
ستاد شبکه سلطانیه  ---- ۱,۳۵۷ ۱۳۹۸ --- ۲% ۲ نشده بهداشتی  در دست اجرا
ستاد شبکه خرمدره ---- ۲,۲۸۵ ۱۳۹۷ --- ۱۵% ۳ نشده بهداشتی  در دست اجرا
مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری                  
مرکز رفرنس                  
مرکز قرنطینه                  
محل زیست پزشک                  
پانسیون پزشک  اولی بیک ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک زاغج ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک گوگجه ییلا ق ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک چوزوک ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  سجاس ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  گرماب  ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک سهرورد  ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  محمود آباد ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  زرین رود  ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  حصار ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  نور بهار ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  دو تپه سفلی ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک کرسف ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  بهرام بیک ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  تهم ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک رازبین ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت حصار ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  نیک پی ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ نشده بهداشتی  در دست اجرا
پانسیون پزشک  گوزلدره ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  ویر  ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  خیرآباد ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک سانسوز ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  چورزق ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  آب بر  ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک سوکهریز ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک مرکز شماره ۲ خرمدره  ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک جوقین ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک زرین آباد ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  اغولبیک ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک صائین قلعه ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک صائین قلعه ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  هیدج ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  حسین آباد ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک   عمید آباد ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  عباس آباد  ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک  شماره ۵ شهری ابهر ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت ماهنشان (۱ باب) ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت ماهنشان (۱ باب) ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت دندی ( یک باب ) ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت دندی ( یک باب ) ---- ۷۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت دندی  ---- ۴۳۵ ۱۳۹۷ ۱۳۹۹ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
پروژه‌های آزمایشگاه (بهداشت)                  
آزمایشگاه خدابنده  --- ۲۹۲ ۱۳۹۶ ---- ۶۰% ۱ نشده بهداشتی در دست اجرا
آزمایشگاه آب و رفرانس بهداشت  حرفه ای  ---   ۱۳۹۶ ۱۳۹۸ ۱۰۰% ۱ شده بهداشتی بهره برداری
تسهیلات زایمانی                  
سایر پروژه ها
مرکز مدیریت بحران و حوادث EOC استان زنجان --- ۲,۲۳۶ ۱۳۹۱ ۱۴۰۰ ۱۰۰% ۴ شده  ستادی بهره برداری
 سردرب مرکزی دانشگاه  --- ------ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ ۱۰۰% --- شده  محوطه سازی در دست اجرا
ساختمان پست برق  کلینیک شفیعیه زنجان --- ۱۴۴ ۱۳۹۷ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده  تاسیساتی بهره برداری
مقاوم سازی داروخانه شهید رجایی --- ۲۱۰ ۱۳۹۷ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده  درمانی  بهره برداری
انبار دارو  و ملزومات شهری خرمدره --- ۵۲۴ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۰۰% ۱ شده  بهداشتی بهره برداری
دفعات مشاهده: 9582 بار   |   دفعات چاپ: 810 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 33 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش اطلاعات پروژه های عمرانی اینجا را کلیک کنید.
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 4447