برگزاری کمیته فنی صدور پروانه های بهداشتی (ساخت)

 | تاریخ ارسال: 1401/3/26 | 
چهارمین کمیته فنی_قانونی بررسی صلاحیت پروانه ها و مجوزهای تولید مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در سال جدید با بررسی ۴۷ پرونده

 
جلسه کمیته فنی_ قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در محل دفتر معاونت به ریاست معاون محترم غذا و دارو خانم دکتر مریم نوبرانی ، مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ، مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ، کارشناسان مطلع مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی در مورخه ۲۴/۰۳/۱۴۰۱ تشکیل شد.
دکتر مریم نوبرانی معاون غذا و دارو با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه صدور پروانه‌های ساخت و تعیین تکلیف در خصوص موارد مطرح‌ شده می باشد ،  به همراه سایر اعضا کمیته به بررسی پرونده‌ها پرداختند.
در این جلسه ۱ فقره پروانه بهره برداری (ثبت منبع)، ۳۷ فقره پروانه ساخت ،  ۲ فقره پرونده موضوعات متفرقه ، ۱ فقره پرونده استقرار واحد های تولیدی و  ۶  فقره پروانه مسئول فنی  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
 

دفعات مشاهده: 90 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری سومین جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ در سال ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 | 
برگزاری سومین جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ در سال ۱۴۰۱


سومین جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها و توزیع دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال جاری مورخه ۱۲/۰۳/۱۴۰۱ به ریاست آقای دکتر حسن بختیاری ریاست محترم دانشگاه و با حضور خانم دکتر مریم نوبرانی معاون محترم غذا و دارو و سایر اعضاء کمیسیون برگزار گردید.
در این جلسه  ۱۶  پرونده در موضوعات مرتبط با داروخانه ها شامل بررسی صلاحیت فنی ، تخلف داروخانه ها ، بررسی فعالیت مقام مسئول فنی داروخانه ها ، بررسی جانشین موسس ،   صدور مجوز  تاسیس داروخانه و ... )  ، ۱  پرونده در خصوص امور شرکتهای توزیع دارو، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و در این مورد آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

 

دفعات مشاهده: 101 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته فنی صدور پروانه های بهداشتی (ساخت)

 | تاریخ ارسال: 1401/3/4 | 
سومین کمیته فنی_قانونی بررسی صلاحیت پروانه ها و مجوزهای تولید مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در سال جدید با بررسی ۳۴ پرونده


جلسه کمیته فنی_ قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در محل دفتر معاونت به ریاست معاون محترم غذا و دارو خانم دکتر مریم نوبرانی ، مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ، مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ، کارشناسان مطلع مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی در مورخه ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تشکیل شد.
دکتر مریم نوبرانی معاون غذا و دارو با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه صدور پروانه‌های ساخت و تعیین تکلیف در خصوص موارد مطرح‌ شده می باشد ،  به همراه سایر اعضا کمیته به بررسی پرونده‌ها پرداختند.

در این جلسه ۲ فقره پروانه بهره برداری (ثبت منبع)، ۳۱ فقره پروانه ساخت ۱ فقره پرونده موضوعات متفرقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

دفعات مشاهده: 159 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری دومین جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰

 | تاریخ ارسال: 1401/2/10 | 
برگزاری دومین جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰

دومین جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها و توزیع دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال جاری مورخه ۰۷/۰۲/۱۴۰۱ به ریاست آقای دکتر حسن بختیاری ریاست محترم دانشگاه و با حضور خانم دکتر مریم نوبرانی معاون محترم غذا و دارو و سایر اعضاء کمیسیون برگزار گردید.
در این جلسه  ۲۲  پرونده در موضوعات مرتبط با داروخانه ها و  ۱  پرونده در خصوص امور شرکتهای توزیع دارو، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

دفعات مشاهده: 127 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته

 | تاریخ ارسال: 1401/1/29 | 
برگزاری کمیته فنی صدور پروانه های بهداشتی (ساخت)، صدور پروانه های بهره برداری کارخانجات و کارگاه های  تولید مواد غذایی وآشامیدنی، مواد آرایشی وبهداشتی و صدور پروانه ­های مسئولین فنی
جلسه کمیته فنی قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در محل دفتر معاونت به ریاست معاون غذا و دارو دکتر مریم نوبرانی ، مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ، مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ، کارشناسان مطلع مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی در مورخه ۲۸/۰۱/۱۴۰۱ تشکیل شد.
در این جلسه ۲ فقره پروانه بهره برداری (ثبت منبع)، ۵۶ فقره پروانه ساخت ۲ فقره پرونده موضوعات متفرقه و ۱ فقره پرونده استقرار واحدهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر