معرفی واحد زیرساخت و شبکه

مهندس حمیده کاوندی

رئیس اداره زیرساخت و شبکه

kavandizums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۴۵۹۵۱۹          
 

مهندس علی اسلامی

مسئول تجهیزات Active

eslamizums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۴۵۹۵۱۹          

مهندس اصغر محمدی

مسئول تجهیزات Passive

a_mohammadizums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۴۵۹۵۱۹


واحد زیرساخت، نهادینه سازی، طراحی و توسعه سیستم های شبکه  و سخت افزاری در دانشگاه علوم پزشکی  را در راس اهداف خود قرار داده است. واحد زیر ساخت به عنوان نگهدارنده و توسعه دهنده زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، وظیفه تحلیل، طراحی، توسعه، نگهداری و پشتیبانی شبکه اینترنت و اینترانت دانشگاه علوم پزشکی زنجان را به عهده دارد. مدیریت امنیت اطلاعات کاربران شبکه دانشگاه، تشخیص  و  جلوگیری از نفوذ و حمله به شبکه  و ارایه خدمات تبادل داده‌ای مناسب به کاربران دانشگاه با شعار شبکه امن و تمام وقت در راس اهداف این واحد می باشد. اجرای طرح های این واحد سبب ایجاد شبکه ای جامع با پوشش قریب به ۱۰۰% کاربران و همچنین مدیریت متمرکز و کنترل شده شبکه و سرویس های تحت آن شده است. در این شبکه تمام کاربران امکان ارتباطی امن با یکدیگر را دارند و کلیه ارتباطات در سطح دانشگاه  و تمام سرویس های تحت شبکه دانشگاه در این بستر به جریان می افتند.