اخبار و اطلاعیه هاتبادل الکترونیک اسناد بستری با بیمه سلامت
در سال ۱۳۹۸ پروژه تبادل الکترونیک اسناد بستری از طریق سپاس با بیمه سلامت شروع شد که موجب ذخیره ۸۰ درصد هزینه های کاغذ و کاهش کسورات از ۲۳ به ۳ درصد در بیمارستانها شده است. پایش مستمر ارسال پرونده ها و نظارت بر ثبت اطلاعات صحیح طبق کدینگ استاندارد از کارهای روزانه همکاران دانشگاه بوده که توسط داشبوردهای آماری و گزارش اطلاعاتی انجام می شود. نتیجه این پایش ها موجب تغییر فرآیندهای اشتباه و حذف بسیاری از اسناد کاغذی شده است. سیستم تبادل الکترونیک اسناد بستری بیمارستان و بیمه سلامت در بخش خصوصی از مردادماه آغاز می شود که با توجه به تولید میانگین ۵۲ هزار سند بستری در هر ماه، این نوع خدمت، مزایای خوبی در جهت تسریع در مراحل رسیدگی به بیمار خواهد داشته است .همچنین در سال ۹۹ طرح تبادل الکترونیک اسناد بستری در بیمارستان های غیردانشگاهی و مراکز جراحی محدود اجرایی شد.
  برخی از اختلالات در تبادل اطلاعات با سپاس، منجر به عدم یکپارچگی پرونده الکترونیکی سلامت افراد و یا همپوشانی پرونده های بیماران بر یکدیگر خواهد شد. لذا در راستای حفظ حریم خصوصی افراد، برابر با ماده ۳قانون مجازات جرایم رایانه ای، برای ایجاد کننده آن خطا، مجازات در برداشته و منجر به ابطال گواهینامه مطابقت با استانداردهای سپاس محصول مربوطه خواهد شد. در این خصوص دانشگاه زنجان آموزشهای لازم را به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت تابعه اعلام نموده و فرآیندی به منظور جلوگیری از این اختلالات تدبیر نمود. در این راستا الزامات ارسال به تفکیک بندهای زیر به مراکز زیرمجموعه ابلاغ شد:
۱- تمامی خدمات، دارو ها و ... در HIS بیمارستانها باید با کدینگ استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت تعریف و به سپاس ارسال گردد. ثبت ناقص  و اشتباه اطلاعات در سامانه سپاس منجر به کاهش برآورد هزینه ها در این سامانه و به طبع آن کاهش درآمد بیمارستان خواهد شد.
۲- ارسال اطلاعات بیماران متفاوت با یک کدملی از یک یا چند مرکز ارائه دهنده خدمت و یا ارسال کدملی مادر برای نوزاد بستری در بیمارستانها انجام می گیرد. حذف همپوشانی بیمه های پایه با سرویسهای سپاس از سال ۱۳۹۶ آغاز و تا به امروز ادامه داشته و بسیاری از اختلافات هویتی بین بیمه و ثبت احوال با الگوریتم ها و استعلام رفع گردیده است.
۳- استفاده از یک شناسه برای دو یا چند مرکز که منجر به عدم یکپارچگی مراجعات بیمار از مراکز درمانی متفاوت خواهد شد. همچنین برای ردیابی یک کد HID  به هر مراجعه به عنوان شناسه بیمه ای فرد تعلق می گیرد که ردیابی مراجعات و معالجات او را مشخص می کند.
۴- جلوگیری از ارسال مجدد یک پرونده مراجعه بیمار با عنوان یک بیمار جدید، در حالتی که پرونده این مراجعه قبلا به سپاس ارسال گردیده و شناسه منحصر به فرد آن مراجعه دریافت شده باشد. این بند مصداق عدم رعایت فرآیند نسخه بندی پرونده های ارسالی به سپاس میباشد.
در اجرای بندهای بالا، نحوه ارسال و خطاها بصورت مستمر بررسی و صحت سنجی داده های ارسالی و رفع اشکالات و اصلاح داده های نادرست یا فاقد کدینگ استاندارد انجام می گیرد. گام گام در راستای اجرای برنامه طرح تحول سلامت، جزئیات و بخشنامه ها به شرکتهای HIS ابلاغ می شود. همچنین سرویسهای سپاس بروزرسانی و دستورالعمل های ارسال اطلاعات بازنگری و اصلاح می گردد.