اخبار و اطلاعیه هابرگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمانی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمانی (مدیریت فرآیندهای سازمانی، معماری فرآیندهای سازمانی، تحلیل و طراحی سیستم)
دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمانی (مدیریت فرآیندهای سازمانی، معماری فرآیندهای سازمانی، تحلیل و طراحی سیستم)از مجموعه دوره های مصوب کمیته اجرایی آموزش به مدت 60 ساعت ، با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده و با تدریس دکتر حسین عظیمی در محل سالن همایشهای بین المللی روزبه برگزار گردید .